↑ Zurück zu Kampagnen-Aufruf

Schwedisch [sv]

Upprop till antirasistisk kampanj och demonstration 2013

FIGHT RACISM NOW!

20 år efter grundrätten till asyl avskaffats
20 år efter morden i Solingen

Omedelbart efter återföreningen ledde en rasistisk kampanj i media till att den allmänna rättigheten till asyl avskaffades i Tyskland. Neonazister, fläckfria medborgare och de etablerade partierna drog på samma sträng och förkunnade enstämmigt, att det inte längre finns plats i Tyskland för asylsökande. Medan pogromen (?) fortfarande höll på i Rostock-Lichtenhagen kom de konservativa partierna CDU/CSU, neoliberala partiet FDP och socialdemokratiska SPD överens om att ändra grundlagen. Den 26. Mai 1993 togs artikel 16 slutligen bort ur fortfattningen, artikeln som hade gett ett lagligt anspråk på asyl till alla „politiskt förföljda“ – vilken ursprungligen var ett politiskt erkännande efter nationalsocialismen. Den ersattes med artikeln om utvisning, artikel 16a. Neonacisterna kände sig bekräftade och firade beslutet med ett brandattentat på familjen Genç hus i Solingen. Fem människor dog: Hatice Genç, Hülya Genç, Saime Genç, Gürsün İnce und Gülüstan Öztürk. Fjorton människor till skadades, delvis svårt.

Rasism som statens sak

Genom att avskaffa asylrätten 1993 gjorde den Berlinska Republiken bannlysning av existensberättigande till statens sak. En rasistisk special-lagstiftning som „Asylbewerberleistungsgesetz“ (1993) präglar en hemsk vardag fram till idag: Flyktingar isoleras och osyngliggörs ofta i avskilda, överfylla uppsamlingsläger. De undernärs och omyndigförklaras systematiskt – genom ett generellt arbetsförbud, genom förbudet att flytta från kommunen de en gång har anvisats till, genom kvittosystem istället för kontanter, genom trakasserier från polisen, godtycklighet från myndigheterna och den ständigt hotande utvisningen. Kvinnor och barn nekas all form av privatsfär, vilket gör att de lider speciellt mycket under denna situation. Många flyktingar drivs till självmord. Deras anspråk på asyl beviljas nästan aldrig.

Rasism är inget randfenomen

I den vita tyska offentligheten beskriver de flesta sig själva som toleranta och „invandrarvänliga“. De är mot nazister och uppskattar Mesut Özil i tysk nationaltrikå. Ändå är det tyska majoritetssamhället rasistiskt. Det är ett samhälle som permanent fråntar miljoner människor deras elementära rättigheter. Det behandlar fortfarande icke-vita människor som främlingar, som människor på prov. Fallen kring „Nationalistischer Untergrund“ (NSU) var en statlig skandal som ställde just detta i strålkastarljuset: Mer än ett årtionde kunde den neonazistiska gruppen obehindrat mörda, lägga bomber, råna banker, för att det tyska samhället hade fått för sig att dessa mördare säkerligen kom från offrens miljö. I och med den rasistiska titeln „Döner-morden“ stigmatiserade medierna offren under flera år och gjorde det omöjligt att lösa mordfallen. Och i den aktuella ekonomiska krisen är den rasism mot sydeuropeiska medborgare, som man trott varit försvunnen, tillbaka. Kapitalistisk prestationskult och regions-egoism går hand i hand.

Globala exploateringsförhållanden

Asyllagstiftningens begränsning till „politiskt förföljda“ ignorerar systematiskt globala maktförhållanden – och därmed också Tysklands och Europas skuld och ansvar. Koloniala förtryck fortsätter idag i den kapitalistiska världsmarknadens hierarkier, i politiskt skapade katastrofer och kriser. I flykting-protesten fokuserar två centrala slogans på detta: „We are here because you destroy our countries!” – “Vi är här, för att ni förstör våra länder!“. Och: “Every refugee is a political refugee!” – “Varenda flykting är en politisk flykting!“ EU försöker att styra migrationen enligt kapitalistiska intressen. Men migration är också ett försök att undergräva och bryta upp dessa maktförhållanden.

Moderniserad rasism…

Der nationella diskursen kring integration står för en moderniserad rasism, som diskriminerar både efter härkomst och prestation. Dess måltavla är framför allt människor som tillskrivs en muslimsk identitet. Människor som har bott i Tyskland sedan årtionden eller är födda här tillskrivs ett generellt integrationsproblem. Här tolkas resultaten av en pågående social och politisk diskriminering som ett misstag av de som diskrimineras, som ett kultur- och mentalitetsproblem. Enstaka personer presenteras som förebildsinvandrare, för att visa för alla andra vad de är skyldiga det tyska samhället. Hur farlig en sådan kulturellt dekorerad rasism är, bevisar bland annat Thilo Sarrazins publiksuccé i Tyskland och de högerpopulistiska partiernas framgång i Europa.

…och rasistisk kontinuitet

Hur Romer behandlas uppdagar hycklerin i den tysk-europeiska asylpolitiken. Överallt i Europa stigmatiseras Romer och tvingas till fattigdom. I många länder terroriseras de systematiskt av myndigheter, polis och beväpnade civilstyrkor. De rika kärn-europeiska staterna utnyttjar varje tillfälle för att utvisa Romer till dessa länder. De fortsätter en politik som har marginaliserat och förföljt Romerna sedan flera hundra år tillbaka. Den tyska inrikesministerns aktuella populistiska uttalanden mot asylsökande från Serbien och Makedonien och mot Romer från EU-stater anknyter direkt till 1993′s rasistiska propaganda.

Fästning Europa

Tysklands Anti-Asyl-Politik blev förebild för den europeiska kampen mot flyktingar, som har krävt mer än
16.000 offer de senaste 20 åren. Med hänvisning till artikel 16a utvisar Tyskland flyktingar, som kom hit via skenbara „säkra tredjeländer“. Därmed blir samtliga omgivande EU stater del av den tyska avgränsningsregimen. Den militära kooperationen inom gränsskyddet FRONTEX tvingar flyktingar varje dag att ta livsfarliga transportvägar, låter de drunkna, kvävas och dö av törst eller hunger. Den som når fram till EU, underkastas ett heltäckande kontroll- och utvisningssystem och anvisas till ett visst land, oftast till inreselandet. Där, ofta i Grekland och Italien, råder till och med enligt tyska domstoler ovärdiga förhållanden: hemlöshet, polisvåld, irregulära rättegångar. Utvisningar koordineras genom hela EU. I framtiden ska flyktingar kunna stoppas i fängelse redan vid inresan. Detta maskineri pågår dag och natt.

Ett nytt perspektiv

Sedan 20 år kämpar självorganiserade flyktingsgrupper och antirasistiska initiativ i många europeiska länder mot den tysk-europeiska asylregimen och mot den globala exploateringen som denna asylregim stödjer. 2012 lämnade flyktingar i flera regioner i Tyskland de läger de blivit tilldelade och byggde protesttält i större städer. Under sensommaren bar de sina krav på en 600 km lång marsch från Würzburg till Berlin. På centrala Oranienplatz byggde de ett synligt protestläger, där de fortfarande bor och organiserar sitt motstånd. Emellertid har flyktingar och papperslösa i flera länder följt efter. I Wien till exempel är den centrala Votivkyrkan ockuperad seden flera veckor. 20 år efter att rätten till asyl har avskaffats i Tyskland är denna kamp en förebild och anknytningspunkt för en ny antirasistisk offensiv. Ett system som baseras på avgränsning och diskriminering, läger och deportation måste störtas. Integreras i ett rasistisk samhälle?! Nej Tack!

Fight Racism Now!

Fram till den dubbla årsdagen i slutet av Mai 2013 vill vi skaffa en plattform för hela Tyskland, där olika antirasistiska initiativ kan samarbeta och stödja varandra. Vi förbereder aktioner, material och events. Men vi räknar också med er fantasi och ert initiativ. Kampanjen är vad vi gör utav den! I mitten av maj planerar vi en aktionsdag. Vi mobiliserar till en demonstration den 25:e maj som ska gå från överallt i Tyskland till Berlin. Men rasism är vardag och måste bekämpas varje dag. Därför fortsätter kampanjen och följer med tyska valkampen fram till den 22:a September. Rasistisk propaganda mot Romer och människor från sydeuropeiska stater, mot dubbelt medborgarskap och mot flyktingbostäder i bostadsområden – redan nu står det klart att vi kommer ha mycket att göra.

Som kampanj stödjer vi de krav som är ställda av de pågående flyktingprotesterna. Stoppa alla utvisningar genast! Avskaffa ”Residenzpflicht”! Stänga omgående alla läger!

Kampanj “Fight Racism Now!” (Februar 2013)